Nyliberalismen

          

Artikel i Wikipedia om nyliberalism där du kan läsa om dess filosofi, politiska ståndpunkter, den nyliberala rörelsen och kritik. Nyliberalism eller libertarianism är en politisk ideologi som bygger på det klassiskt liberala idéarvet från 1600- och 1700-talet.[1] Begreppet introducerades under sista fjärdedelen av 1900-talet och kan anses stå i kontrast till socialliberalismen...

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)