Nationalstater och suveränitet

          

Artikel i tidningen Populär Historia där det reflekteras kring nationalstaters suveränitet i förhållande till sammansmältningen mellan de europeiska länderna inom EU. I västra Europa drivs integrationen inom EU allt längre. Samtidigt som denna övernationella nivå av politisk makt ökar, sker en nedbrytning av nationerna inifrån. Regioner vill ha mer makt. Och de separatistiska krafterna söker inte sällan argument i historien…

3
Average: 3 (1 vote)