Mesopotamiens och Egyptens religioner

Av: Mikael Bruér |
Tid:
16:53
|
|
YouTube
          

Genomgång (16:53 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om religion och gudar i forntidens Mesopotamien och Egypten.

2.363635
Average: 2.4 (11 votes)