Mesopotamiens och Egyptens religioner

Av: Mikael Bruér |
Tid:
16:53
|
|
YouTube
          

Genomgång (16:53 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om religion och gudar i forntidens Mesopotamien och Egypten.

2.57143
Average: 2.6 (7 votes)