Likt och olikt i Finland och Sverige

          

Finländsk webbsida där du kan lära dig mer om många av de likheter som existerar mellan Sverige och Finland. Här berättas också om historiska orsaker som kan förklara likheterna. Men du kan också läsa om de spår av Finlands 700 år långa integrering i det svenska riket som är synliga än idag. Webbsidan ingår i ett finländskt webbprojekt med anknytning till Åbo Akademi med mål att stärka de gemensamma banden mellan Finland och Sverige.

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)