Kungen höll koll

          

Artikel i tidningen Populär Historia där du får veta hur kungamakten kontrollerade sina statsanställda under den karolinska tiden. Statliga kommissioner blev på 1600-talet maktens säkerhetsventiler där folkets missnöje med sin nära överhet kunde pysa ut under kontrollerade former. Kungen skulle framstå som rättvisans och bondeklassens beskyddare...

3
Average: 3 (1 vote)