Intelligent design

Bild:
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om intelligent design, dvs uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas uteslutande genom slumpmässiga variationer och naturligt urval som biologins evolutionsteori menar... Se även den här artikeln på Fri-tanke-smedjas hemsida.

3.333335
Average: 3.3 (3 votes)