Geologisk tidsskala

          

Artikel i Wikipedia där du hittar en geologisk tidsskala. En geologisk tidsskala är en sammanställning av den tid som har förflutit sedan Jorden skapades fram tills idag. Tiden är indelad i namngivna perioder…

0
Ingen har röstat än