Första världskriget - händelsförlopp, orsaker och konsekvenser

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
23:51
|
YouTube
          

Presentation (23:51 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om första världskriget. Här berörs bl.a. varför första världskriget är viktigt, historiska förklaringsmodeller, orsaker till kriget, skotten i Sarajevo, krigets händelseförlopp samt krigets följder.

4.142855
Average: 4.1 (14 votes)