Forntidens högkulturer, del 1 av 8: Flodkulturerna 1

Av: Mik Ran |
Tid:
14:54
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:54 min) om flodkulturer, del 1. Här berättas bl.a. om flodens betydelse, samhällsorganisation och några högkulturers framväxt med fokus på Mesopotamien. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

4.5
Average: 4.5 (6 votes)