Eldvapnens äldsta historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om de krutvapnens födelse och utveckling på slagfältet under slutet av medeltiden.

Kategorier: Taggar:
3
Average: 3 (1 vote)