Vikingar i österled - nordbornas resor till Kaukasus

          

Artikel i tidningen Populär Historia om vikingar i österled. Här berättas historien om de vikingatida nordbornas resor till Kaukasus. Hur reagerade folken i dessa trakter på att främlingar plötsligt dök upp mitt ibland dem? Ett svar finner vi i en skildring av händelserna år 943, då den muslimska staden Berda’a erövrades…

3
Average: 3 (1 vote)