Ur textilindustrins historia

          

Artikel på Tekniska museets webbsida där du kan läsa om textilindustrins framväxt i Sverige. Textilindustrin var bland de första som mekaniserades och lade grunden till den industriella revolutionen. Spinnmaskinerna uppfanns i England i slutet av 1700-talet. Sveriges första textilfabriker började anläggas i början av 1800-talet...

4
Average: 4 (5 votes)