Statarsystemet

          

På Hans Högmans hemsida berättas om statarsystemet. Vad var en statare? Det var egendomslösa, jord- och djurlösa, fattiga gifta lantarbetare. Skillnaden mellan en torpare och en statare var att torparen hade egen bostad, kreatur och tillhörande åkermark som arrenderades. Arrendet betalades i form av dagsverken till markägaren...

3
Average: 3 (2 votes)