Renässansen och reformationen ur ett idéhistoriskt perspektiv

Bild:
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om renässansen och reformationen. Texten är är skriven av fil. dr. Ralf Wadenström och ingår i ett utbildningsmaterial för högskoleelever om "Myter och historia" där Europas mytologiska och filosofihistoriska arv behandlas ur ett idé- och begreppshistoriskt perspektiv.

4
Average: 4 (1 vote)