Opiumkrigen

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om opiumkrigen i mitten av 1800-talet. Opiumkrigen var två krig genom vilka England och Frankrike tvingade Kina att acceptera opiumhandeln och ge handelsprivilegier åt segrarna. De betraktas ofta som början till slutet av Kinas historia som kejsardöme...

3
Average: 3 (2 votes)