Om det grekiska idéhistoriska arvet till den västerländska kulturen

Bild:
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om den antika grekiska kulturens inflytande över vår västerländska kultur. Texten är är skriven av fil. dr. Ralf Wadenström och ingår i ett utbildningsmaterial för högskoleelever om "Myter och historia" där Europas mytologiska och filosofihistoriska arv behandlas ur ett idé- och begreppshistoriskt perspektiv.

3
Average: 3 (1 vote)