Nordens kristnande - förutsättningar för religionsbytet

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om kristnandet av Norden. Nordens kristnande såg sannolikt olika ut i olika regioner, menar arkeologen claes Theliander. Hans egen forskning om Västergötland tyder på ett religionsskifte »underifrån» på 900-talet, ett byte av tro som föregicks av en period av sekularisering...

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)