Nordens historia

Bild:
          

Norden.org är en faktasida om Norden där du kan läsa om utvecklingen i de nordiska länderna från vikingatiden fram till idag. Fokus ligger på Norden som helhet. Webbsidan drivs av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

4
Average: 4 (4 votes)