Mongoliska invasionen av Japan

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om mongolernas invasionsförsök av Japan 1274 respektive 1281. De båda invasionerna har haft ett stort inflytande på världshistorien även om de misslyckades. Invasionsförsöken tillhör de mest kända händelserna i Japans historia...

4
Average: 4 (2 votes)