Kristendomens och kyrkans uppkomst och äldsta historia

          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om kristendomens och kyrkans äldsta historia. Här berättas också om den kristna lärans uppkomst och ursprung. Du får bl.a. veta vilka andra religioner och idéströmmningar som har bidragit till att forma den kristna läran.

5
Average: 5 (1 vote)