Hitlers väg till makten, del 1: Politisk bakgrund

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
26:34
|
|
          

Genomgång (26:34 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om Hitlers väg till makten. Fokus ligger på Tysklands framväxt som stormakt på 1800-talet, Tyskland under första världskriget, Versaillesfreden, statskuppsförsöket 1923, nazismens ideolgi samt tysk politik under1920-talet.

4
Average: 4 (4 votes)