Historiebruk - att använda historia på olika sätt

Av: Anna Hälinen |
Tid:
10:18
|
YouTube
          

Webbföreläsning (10:18 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar lite om hur historia används av oss idag och i vilka syften. Föreläsningen är kopplad  till det nya centrala innehållet och de nya kunskapskraven i historia.

4.25
Average: 4.3 (32 votes)