Från kungar till klumpar

          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där det berättas om nationella monument och deras politiska innebörd. Här diskuteras hur vår syn på dem har förändrats genom åren och hur monumentens betydelse har växlat från att tidigare ha varit gemensamma symboler till att i modern tid istället ha blivit redskap för kollektiv krishantering.

3
Average: 3 (1 vote)