Fakta om konservatismen

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om konservatismen och dess grundläggande principer. Konservatism (av latinets conservare, bevara) är en politisk idétradition som har sitt moderna ursprung hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer som den stod för. Själva uttrycket konservatism myntades av den franske politikern och författaren François-René de Chateaubriand...

5
Average: 5 (1 vote)