Emigrationen från Sverige till Nordamerika

          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i den svenska emigrationen till Nordamerika. Här berättas om utvandringens orsaker, resan över Atlanten m.m.

5
Average: 5 (1 vote)