Du gamla, du fria

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Sveriges nationalsång. Du gamla, du fria är Sveriges nationalsång, skriven av Richard Dybeck 1844 i form av två strofer till en gammal folkmelodi. Till skillnad från många andra nationalsånger har detta musikverk aldrig officiellt, genom politiska beslut, antagits som nationalsång. Status som nationalsång vilar alltså helt på traditionen…

3
Average: 3 (1 vote)