Det kommersiella jordbruket

          

Avsnitt i pdf-format (25 sid) ur bokserien Det svenska jordbrukets historia där du kan läsa om matproduktion inom det svenska jordbruket mellan åren 1870-1945. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

5
Average: 5 (1 vote)