Datorns historia

          

Tekniska museets temasidor om IT- och datahistoria. Hur arbetade man med de första datorerna? På vilka sätt förändrades folks arbetsvillkor när datorer började användas på arbetsplatserna runt omkring i Sverige?

4
Average: 4 (3 votes)