Vägar och vägtrafik före bilismen

          

Privat hemsida där du kan läsa om hur man reste på vägarna under 1600-, 1700- och 1800-talen. Här berättas om vägarnas utveckling, trafikregler, skjutsväsendet m.m.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)