Siouxindianerna

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om siouxindianerna. Sioux har ända sedan 1600-talet använts som ett samlingsnamn på ett stort antal sinsemellan språkligt besläktade nordamerikanska indianstammar...

4.5
Average: 4.5 (2 votes)