Samhällsekonomi : Konjunkturer och konjunkturpolitik

Av: Mikael Bruér |
Tid:
13:54
|
|
          

Genomgång (13:54 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om konjunkturer och konjunkturpolitik. Här berörs: ekonomins utveckling, ekonomisk trend, högkonjunktur, lågkonjunktur, konjunkturpolitiska verktyg och politiska verktyg (tillväxtpolitik, stabiliseringspolitik och fördelningspolitik).

5
Average: 5 (1 vote)