Reformprinsen - Oscar I (1799-1859)

          

Artikel i tidningen Populär Historia där Thorsten Sandberg berättar om den reformvänlige Oscar I. Artikeln belyser också de rådande sociala förhållandena i Sverige under 1800-talets första hälft. Oscar blev under sin tid som kronprins en av samtidens främsta liberala reformister. Han betydde mycket för folkskolans tillkomst och moderniseringen av kriminalvården...

3
Average: 3 (1 vote)