Om vind och olika vindar

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om vind ur olika perspektiv. Vind är flödet av luft i atmosfären. Vindar kan röra sig i alla riktningar - horisontellt, vertikalt och i virvlar...

3
Average: 3 (1 vote)