Nazismen i Sverige

          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om nazism och rasism i Sverige under 1900-talet. Här berättas främst om svenska politiska partier och organisationer med anknytning till nazism och rasism. I den offentliga debatten har de svenska nationalsocialistiska partierna ofta framställts som lydpartier som tog direktiv från och var ekonomiskt beroende av sin tyska förebild – Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)...

3
Average: 3 (1 vote)