Kortfattat om demokrati

          

Artikel på Forum för levande historias webbplats där du får veta vad demokrati är. Demokrati är ett sätt att ordna samhället, motsatsen är diktatur. Ordet demokrati kommer från grekiskans ord demos (folket) och kratein (styre) och betyder på svenska ungefär folkstyre/folkmakt...

Kategorier:
2.5
Average: 2.5 (2 votes)