Föreningen Genesis

          

Föreningen GENESIS - Vetenskap, Ursprung och Skapelsetro - är en allkristen ideell sammanslutning med Bibelns fundamentala kristna sanningar som trosgrund och har som ändamål att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron.

2.5
Average: 2.5 (4 votes)