Fjäll

          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om fjäll. Här berättas om geologi, olika typer av fjäll, fjällens vegetation, erosion, djurliv och miljöförändringar.

3
Average: 3 (1 vote)