Feodalism

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du hittar en förklaring till begreppet feodalism. Feodalism är en term som myntades under franska revolutionen för att beteckna det gamla privilegiesamhälle man ville komma bort ifrån. Det är besläktat med begreppen feodal, feodala relationer och feodalsamhälle, begrepp som används för att beteckna samhällen som präglas av ett visst slags relationer mellan länsherrar och deras vasaller…

4
Average: 4 (2 votes)