Evangeliska Frikyrkan

          

Evangeliska Frikyrkan är en församlings- och missionsrörelse. I fokus för Evangeliska Frikyrkan (EFK) idag är internationell mission och församlingsarbete. Här på deras hemsida kan du läsa mer om deras verksamhet och syn på kristendomen.

3.666665
Average: 3.7 (3 votes)