Det samiska kulturlandskapet

          

Artikel på Sametingets hemsida där Ewa Ljungdahl berättar om det samiska kulturlandskapet. Ofta får vi höra att vår fjällkedja är Europas sista vildmark, ett naturlandskap opåverkat av människan. Men så är det inte. Framförallt är det ett samiskt kulturlandskap... Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.

3
Average: 3 (2 votes)