Den svenska demokratirörelsen - kampen för rösträtt

          

Artikel på bloggen "Med öga för historia" där Claes Carlsson-Klauzner berättar om den svenska demokratirörelsen och Sveriges demokratisering början av 1900-talet. Artikeln utgör andra delen i en serie om demokratisering, där författaren drar paralleller mellan vad som hände när Sverige blev en demokrati 1918 med utvecklingen i arabvärlden 2011.

3
Average: 3 (1 vote)