Claudius

          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om den romerske kejsaren Claudius (10 f.Kr-54 e.Kr) och om romarriket under perioden. Claudius var som ung sjuklig och hade problem med att han haltade och stammade när han pratade. Den kejserliga familjen hade därför i praktiken uteslutit honom från alla offentliga uppdrag...

5
Average: 5 (1 vote)