Brödets geografi

          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om bröd ur ett historiskt och geografiskt perspektiv. Lokala förutsättningar har avgjort vilket bröd vi har ätit. Först nu har brödgränserna börjat lösas upp...

3
Average: 3 (1 vote)