Ateism

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om vad ateism innebär. Här berättas också om några kända ateister och om den kritik som riktats mot ateismen.

4
Average: 4 (1 vote)