Agnosticism

Bild:
          

Artikel i Wikipedia om där du kan läsa om agnosticism. Agnosticismen brukar numera ofta användas som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma...

3.5
Average: 3.5 (2 votes)