1800-talets riksdag ville ge samerna skydd

          

Artikel i tidningen Populär Historia du kan läsa om samedebatten i 1800-talets svenska riksdag. Den svenska samepolitiken under 1800-talet brukar betecknas som rasistisk eller åtminstone vulgärdarwinistisk. Det stämmer från ungefär 1880 och framåt, men decennierna dessförinnan fanns det en stark opinion för samernas sak...

3
Average: 3 (1 vote)