Sverige under första världskriget - journalfilmer

          

På Filmarkivets webbplats hittar du korta journalfilmer om hur det var i Sverige under första världskriget. Folkhushållningen, det vill säga försörjningen av Sveriges befolkning med livsmedel och andra förnödenheter, sattes på hårda prov under första världskriget. Handelsimporten försvårades av de krigförande ländernas åtgärder, till exempel genom ententens handelsblockader eller centralmakternas ubåtskrig. För att bemöta den alltmer ansträngda livsmedelssituationen…

5
Average: 5 (1 vote)