Svensk historia och världshistoria 1450-1850

Bild:
          

På Staffan Castegrens hemsida berättas kortfattat om Sveriges, Europas och övriga världens historia (1450-1850). Här ges ett enkelt helhetsperspektiv över viktiga händelser i världshistorien. Eftersom du kan läsa vad som händer i olika delar av världen under samma tidsepok, blir det lättare att se hur vissa händelser hänger ihop och hur de ibland har påverkat världshistorien.

4
Average: 4 (1 vote)