Raoul Wallenberg - 192 dagar i Budapest

          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om Raoul Wallenberg. Genom beslutsamhet, list och mod hade Wallenberg och hans medarbetare lyckats rädda tusentals judar hösten och vintern 1944–45, ett faktum som dock ingalunda bevekade de sovjetiska makthavarna…

3
Average: 3 (1 vote)