Översvämningar

          

Faktasida på SMHI:s webbsida där du kan lära dig mer om översvämningar. SMHI är en myndighet under miljödepartementet som har till uppgift att sköta statens information till allmänheten om väder, vatten och klimat.

3
Average: 3 (1 vote)